Birgitte Freiesleben de Blasio

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Birgitte Freiesleben de Blasio er avdelingsdirektør ved Avdeling for metodeutvikling og analyse ved Folkehelseinstituttet og professor II ved Avdeling for biostatistikk ved Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo. Hun leder Folkehelseinstituttets covid-19-modelleringsgruppe.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Birgitte Freiesleben de Blasio
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media