Marianne Klemp Gjertsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marianne Klemp Gjertsen

Marianne Klemp Gjertsen, Inger Natvig Norderhaug, Hanne Thürmer, John-Arne Røttingen
09.08.2007
Trygve Holmøy & Elisabeth Gulowsen Celius stiller spørsmål ved Kunnskapssenterets arbeidsmåter. Utgangspunktet er diskusjoner rundt et hasteoppdrag om natalizumab ved behandling av multippel...
Marianne Klemp Gjertsen, Morten Aaserud
14.06.2007
Kunnskapssenteret utfører kunnskapsoppsummeringer av publisert dokumentasjon om et tema eller spørsmålsstilling. Vi utarbeider ikke retningslinjer for behandling. Vårt notat var et hasteoppdrag...
Marianne Klemp Gjertsen, Aileen Rae Neilson, Birgitte Freiesleben de Blasio
14.06.2007
I Tidsskrift nr. 10/2007 skriver Charlotte Haug en lederartikkel om vaksinen mot humant papillomvirus (HPV), med tittelen Drømmevaksine eller fortsatt en drøm? ( 1 ). Hun viser til at...
Marianne Klemp Gjertsen, Ingvil von Mehren Sæterdal, Hanne Thürmer
14.02.2008
I en kommentarartikkel i Tidsskriftet nr. 24/2007 kritiserer Jørgen Bramness og medarbeidere vår rapport Effekt og sikkerhet for SSRI og andre nyere antidepressive legemidler ved depresjon hos voksne...
Inger Norderhaug, Marianne Klemp Gjertsen, Berit Mørland
25.06.2009
I Tidsskriftet nr. 7/2009 stiller Bach-Gansmo & Bogsrud seg kritisk til de norske prosedyrene ved og premissene for evaluering av nytt medisinskteknisk utstyr, som positronemisjonstomografi (PET...
Marianne Klemp Gjertsen
10.11.2002
Arbeidet, publisert i Science i oktober (1), gir nytt håp for immunterapi av kreft, et område som har slitt med å oppnå suksess i pasienter. Større overlevelse Steven Rosenberg og hans kolleger ved...