Ola Dale

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

og

Forskningsavdelingen

St. Olavs hospital

Han har bidratt med å være hovedutprøver for studien, idé, utforming/design, datainnsamling, analyse, tolking, litteratursøk, utarbeiding av manus og godkjenning av endelig versjon.

Ola Dale er spesialist i klinisk farmakologi og i anestesiologi og professor emeritus.

Artikler av Ola Dale
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media