Ola Dale

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ola Dale

Ida Tylleskar, Arne Kristian Skulberg, Turid Nilsen, Sissel Skarra, Ola Dale
26.09.2019
Altogether 250–300 Norwegians die each year from opioid overdose. Europe and the United States have seen a major increase in fatalities in recent years ( 1 , 2 ). Opioid overdose can cause...
Ida Tylleskar, Arne Kristian Skulberg, Turid Nilsen, Sissel Skarra, Ola Dale
23.09.2019
Årlig dør 250–300 nordmenn av opioidoverdoser. I Europa og USA har det vært en stor økning i dødsfall de senere år ( 1 , 2 ). Opioidoverdose kan gi respirasjonsdepresjon med døden til følge om det...
Ola Dale
08.05.2018
I min tid som leder av Tidsskriftets redaksjonskomité fikk jeg innimellom henvendelser av forskjellig natur. Noen henvendelser har jeg bitt meg ekstra merke i. Med omtrentlig slik ordlyd kom denne...
Ola Dale, Erik Magnus Berntsen, Mette Brekke, Anne Høye, Ole-Erik Iversen, Ane Brandtzæg Næss, Torben Wisborg
18.09.2017
Established 80 years ago, the editorial committee of the Journal of the Norwegian Medical Association has been reorganised for a new era. The editorial committee was established in 1938 ( 1 ). In the...
Ola Dale, Erik Magnus Berntsen, Mette Brekke, Anne Høye, Ole-Erik Iversen, Ane Brandtzæg Næss, Torben Wisborg
18.09.2017
Tidsskriftets 80 år gamle redaksjonskomité er omorganisert for en ny tid. Redaksjonskomiteen ble opprettet i 1938 ( 1 ). I årene før ble Tidsskriftet redigert av både redaktør og generalsekretær...
Ola Dale, Pål Klepstad, Torkjel Tveita, Just Thoner, Petter C. Borchgrevink
21.03.2017
Takk til Ræder og medarbeidere ( 1 ) for utfyllende opplysninger. Vi verken var eller er uenige i at 30 %-forskjellen i farmakologisk potens mellom preparatene er klinisk vesentlig. Morfin kan gis...
Ola Dale, Pål Klepstad, Torkjel Tveita, Just Thoner, Petter C. Borchgrevink
20.12.2016
J. Ræder og medarbeidere hadde i Tidsskriftet nr. 18/2016 en artikkel om utfasing av ketobemidon til bruk på sykehus til fordel for morfin eller oksykodon ( 1 ). Vi er enige i at ketobemidon kan...
Trine Funder Pedersen, Magnus Løberg Thorbjørnsen, Pål Klepstad, Kjetil Sunde, Ola Dale
18.01.2007
Terapeutisk hypotermi er indisert ved behandling av komatøse pasienter med reetablert egen sirkulasjon etter hjertestans. 12 – 24 timers hypotermi i behandlingen har gitt høyere overlevelse og bedre...
Ola Dale, Pål Klepstad
29.03.2007
Biobankloven stanser ikke lenger forskning på kritisk syke pasienter og andre myndige pasienter uten samtykkekompetanse. Med hjemmel i biobankloven stanset Sosial- og helsedirektoratet i mars 2005 to...
Ola Dale, Pål Klepstad
31.05.2007
Vårt poeng var å informere Tidsskriftets lesere om at det er gjort endringer i biobankloven. Det er gjort med gjengivelse av lovteksten. Vi skrev kun om biobankloven, ikke om den totale...
Guri Rørtveit, Annetine Staff, Baard-Christian Schem, Lill-Tove Busund, Karl O. Nakken, Marte Walstad, Ola Dale, Terje Vigen
29.01.2009
For første gang er redaksjonskomiteens funksjoner og oppgaver nedfelt skriftlig. Vi publiserer nå en arbeidsbeskrivelse på nett Tidsskrift for Den norske legeforening har hatt en redaksjonskomité...
Solveig Sandven Kjesbu, Kristin Moksnes, Pål Klepstad, Heidi Knobel, Stein Kaasa, Ola Dale
06.01.2005
Vi ønskjer å presentere pupillometri som metode, både innan forsking og i klinisk samanheng. Innhaldet er basert på litteratursøk i databasane Medline og ISI- Web of Knowledge og på søk i...
Ola Dale, Pål Klepstad
22.09.2005
Sosial- og helsedirektoratet har med biobankloven i hånd i praksis stoppet medisinsk forskning på myndige pasienter som selv ikke kan samtykke. Dette vil bli konsekvensen av at direktoratet i mars...
Pål Klepstad, Ola Dale, Petter C. Borchgrevink, Stein Kaasa, Frank Skorpen
06.10.2005
Den nødvendige opioiddosen for å oppnå adekvat smertelindring er forskjellig fra individ til individ ( 1 ). Tradisjonelt er variasjonen i dosebehov blitt forklart med ulik biotilgjengelighet, med...
Olav Magnus S. Fredheim, Ola Dale, Stein Kaasa, Petter C. Borchgrevink
12.08.2010
Morfin og oksykodon er to sterke opioider. Begge finnes som depottabletter og ordinære (hurtigvirkende) tabletter. Indikasjonene er de samme for begge to, nemlig sterke smerter – kreftsmerte, kronisk...
Ola Dale
01.07.2010
Nesespray er enkelt å administrere, gir rask medikamentvirkning, og har et potensial innen akuttmedisinen. Det bør være en offentlig oppgave å utforme legemidler som ikke har umiddelbar kommersiell...
Ola Dale, Kristian Svendsen, Petter C. Borchgrevink
30.04.2012
Den britiske legen Thomas Sydenham (1624 – 89), kalt «den engelske Hippokrates», kom med sitatet under for mer enn 330 år siden. Det er skammelig at store deler av verdens befolkning fremdeles ikke...
Ola Dale
28.05.2013
Det er en dramatisk nedgang i industriuavhengig klinisk utprøvning i Europa. Nå skal et EU-nettverk med infrastruktur og støtte til uavhengig forskning og ny regulering bøte på dette I innledningen...
Ola Dale
16.06.2015
I april 2014 ble jeg rammet av hjerteinfarkt under en fottur i Peru. Evakueringen og sykdomsforløpet ble dramatisk. Ved Machu Picchu. Foto: privat Høsten 2013 hadde jeg gjennomgått et hjerteinfarkt,...