Ola Dale

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Email: : ola.dale@ntnu.no

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

og

Forskningsavdelingen

St. Olavs hospital

Han har bidratt med å være hovedutprøver for studien, idé, utforming/design, datainnsamling, analyse, tolking, litteratursøk, utarbeiding av manus og godkjenning av endelig versjon.

Ola Dale er spesialist i klinisk farmakologi og i anestesiologi og professor emeritus.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: NTNU har signert en samarbeids- og lisensieringsavtale med Dne pharma om å kommersialisere nesesprayen. NTNU har fått markedsføringstillatelse for en naloksonnesespray basert på dette samarbeidet. Formuleringen ble oppfunnet av Dale, og avtalene sikrer potensielle royalties til ham og NTNU. Avtalene begrenser ikke NTNUs mulighet til å publisere resultat fra egen forskning på produktet. Dale har vederlagsfritt vært hovedutprøver for Dne pharma på en studie av naloksonnesespray, og han har fått betalt to reiser mellom Oslo og Trondheim i forbindelse med prosjektet.

Artikler av Ola Dale
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media