Liliana Bachs

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Liliana Bachs er dr.philos., spesialist i klinisk farmakologi og assisterende avdelingsleder ved Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Liliana Bachs
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media