Liliana Bachs

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Liliana Bachs

Gudrun Høiseth, Dag Helge Strand, Liliana Bachs
28.09.2020
Det er viktig å kjenne til alle mulige årsaker til funn av rusmidler i urin. I denne artikkelen vil vi presentere hvordan bruk av legemidler som inneholder amfetamin og morfin, kan lede...
Vigdis Vindenes, Jørgen G. Bramness, Anne Line Bretteville-Jensen, Jørg Mørland, Liliana Bachs
08.11.2016
De senere årene er sterkere cannabisprodukter blitt tilgjengelig på det illegale markedet, men hvilke helsemessige konsekvenser har egentlig dette for brukerne? Illustrasjon: Ørjan Jensen Spørsmålet...
Ingebjørg Gustavsen, Knut Hjelmeland, Liliana Bachs, Jørg Mørland
17.05.2007
I Tidsskrift nr. 6/2007 er temaet hjerneslag belyst med flere artikler. Bortsett fra at høyt alkoholkonsum ble nevnt som en mulig risikofaktor, hadde alle artikkelforfatterne konsekvent unnlatt å...
Eirin Bakke, Liliana Bachs
19.11.2009
LAR-behandling i Norge omfatter rundt 5 000 pasienter, hvorav ca. 60 % får metadon og ca. 40 % får buprenorfin. Et økende antall fastleger og sykehusleger kommer i kontakt med slike pasienter. I...
Gudrun Høiseth, Øystein Løvåsdal, Thomas Kjenner Titze, Jørgen G. Bramness, Liliana Bachs
23.02.2006
På slutten av 1980-tallet kom rapporter om at 3,4-metylendioksymetamfetamin (MDMA) (ecstasy) førte til nevronskade hos dyr, først og fremst av serotonerge nevroner ( 1 ). Ut over 1990-tallet økte...
Liliana Bachs, Helge Waal
12.06.2003
Naltrekson har lenge vært kjent som en opioidantagonist. Bruken i behandlingen av opioidavhengige har vært begrenset til ressurssterke grupper med sterk motivasjon, slik som leger, sykepleiere og...
Gudrun Høiseth, Knut Hjelmeland, Liliana Bachs
20.10.2005
Fensyklidin er for første gang på ti år beslaglagt i Oslo. Vi ønsker derfor å gi en oversikt over dette stoffets egenskaper og virkninger. Litteratur om fensyklidin er funnet etter bruk av relevante...
Muhammad S. Al-Samarraie, Merete Vevelstad, Ilah Le Nygaard, Liliana Bachs, Jørg Mørland
07.05.2013
Rusmidlene parametoksymetamfetamin (PMMA) og parametoksyamfetamin (PMA) er toksiske illegale hallusinogene designeramfetaminer. Stoffene er strukturelle analoger av henholdsvis metamfetamin (MA) og...