Lisbet T. Kongsvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lisbet T. Kongsvik

Lisbet T. Kongsvik
19.03.2021
Det sier psykiaterne Anders Gaasland og Shahram Shaygani ved Trasoppklinikken. De stiller opp som samtalepartnere for leger som er engstelige for om de har et problematisk forhold til alkohol...
Lisbet T. Kongsvik
24.02.2020
– Det er mye barn lurer og tenker på som vi ikke nødvendigvis reflekterer over i en klinisk hverdag. MINDRE SKUMMELT: Bamselege Charlotte Olsen håper serien kan bidra til...
Lisbet T. Kongsvik
03.02.2020
– Det er jo litt merkelig å ha hatt en jobb i fire år og så skal innbyggerne stemme over innsatsen din og avgjøre om du får lov til å fortsette i jobben...
Lisbet T. Kongsvik
13.01.2020
– Vi ønsker å profilere samfunnsmedisinen som et spennende breddefag og en interessant karrierevei. Det sier Tom Sundar, leder av Norsk samfunnsmedisinsk forening (Norsam)...
Lisbet T. Kongsvik
09.12.2019
Trasoppklinikken i Oslo har nå et lavterskel behandlingsopplegg spesielt rettet mot leger med rusproblemer. TILBUD: Psykiaterne Shahram Shaygani og Anders Gaasland ved Trasoppklinikken ønsker...
Lisbet T. Kongsvik
09.12.2019
Det slår ikke feil: Første nyttårsdag dukker øyelege Nils Bull opp i beste sendetid på Dagsrevyen. Temaet er det samme hvert år; øyeskader forå...
Lisbet T. Kongsvik
18.11.2019
– Mange som tidligere hadde en begrenset prognose kan nå leve i flere år med sin kreftsykdom. TRAVEL ARBEIDSHVERDAG: Stein Sundstrøm er leder av Norsk onkologisk forening og...
Lisbet T. Kongsvik
18.11.2019
Kvien mottok utmerkelsen for sin innsats innen revmatologi. Tore K. Kvien tok sin doktorgrad på barnerevmatologi i 1986. Deretter valgte han å satse videre på voksenrevmatologi og...
Lisbet T. Kongsvik
04.11.2019
– Han er et utpreget ja-menneske og en person som heller lar andre skinne enn å ta æren selv. Slik ble ortopeden Paolo Rossi beskrevet av sine kolleger da han nylig fikk prisen...
Vilde Baugstø, Lisbet Kongsvik
07.10.2019
– Psykiatri gir som få andre medisinske fag en videre forståelse av mennesket som individ og hvordan sosiale forhold former vårt indre liv og påvirker adferd. TYDELIG:...
Lisbet T. Kongsvik
07.10.2019
– Vi har jobbet lenge med å få på plass denne spesialiteten i Norge, sier overlege ved mottaksavdelingen ved St. Olavs hospital, Lars Petter Bache-Wiig Bjørnsen...
Lisbet T. Kongsvik
23.09.2019
– Når man kombinerer rekonstruktiv kirurgi med et øye for estetiske detaljer, får man de beste resultatene, sier Kjersti Ausen, leder av Norsk plastikkirurgisk forening...
Lisbet T. Kongsvik
23.09.2019
– Det er ikke slik at helse er jevnt fordelt i en velferdsstat som Norge. Selv i rike land betyr sosialøkonomiske levekår overraskende mye for folks helse, sier Steinar Krokstad...
Lisbet T. Kongsvik
09.09.2019
Antall pasienter med behov for nyreerstattende behandling har økt de siste årene. Dette skyldes stigende antall eldre i befolkningen, men også at folk overlever annen alvorlig...
Lisbet T. Kongsvik
09.09.2019
– Bruk av rusmidler i ung alder kan gi betydelig langtidsvirkninger som psykose og problemer med konsentrasjon og læring, sier Jørg Mørland. RUSBEHANDLING: Ingebjørg...
Lisbet T. Kongsvik
19.08.2019
– Vedtaket vårt fokuserer på lokale tiltak og fysisk aktivitet, noe som så langt ikke har blitt berørt i folkehelsearbeidet i tilstrekkelig grad. FORNØYD MED VEDTAK: Andre visepresident i Den...
Lisbet T. Kongsvik
19.08.2019
Byggekontrakten er signert, og i august rykker håndverkere inn i Legenes hus. KONTRAKTEN SIGNERES: Geir Riise, generalsekretær i Legeforeningen, Hans Kristian Bakke (SOP), Stian Rå...
Lisbet T. Kongsvik
19.08.2019
Nukleærmedisin handler om bruk av åpne radioaktive kilder både for diagnostikk og terapi, forklarer Torjan Magne Haslerud. MÅ HA STILLINGER NOK: – Utfordringene er...
Lisbet T. Kongsvik
19.08.2019
For første gang deltok Norge med en ungdomsdelegat med helse som fagfelt på den årlige helseforsamlingen i Genève. PIONÉR: Rannei Hosar er den første norske...
Lisbet T. Kongsvik
27.05.2019
«Å navigere en båt med flere kapteiner – i opprørt hav» var tittelen på foredraget der en sykehusdirektør, en rådmann og en HR-direktør...