Lisbet T. Kongsvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lisbet T. Kongsvik

Lisbet T. Kongsvik
27.05.2019
«Å navigere en båt med flere kapteiner – i opprørt hav» var tittelen på foredraget der en sykehusdirektør, en rådmann og en HR-direktør...
Lisbet T. Kongsvik
06.05.2019
23 år gammel tok Guro Kristine Bårnes permisjon fra medisinstudiene og flyttet til Kongo. Der jobbet hun sammen med gynekolog og fredsprisvinner Denis Mukwege. ENGASJERT: Guro Kristine Bårnes brenner...
Lisbet T. Kongsvik
08.04.2019
Julia Fieler spesialiserer seg i anestesi ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). I flere år har hun vært frivillig i Røde Kors’ ressursgruppe for skred. FRIVILLIG I...
Lisbet T. Kongsvik
25.02.2019
Leder av Vest-Agder legeforening, Ole Strand, har full kontroll på planleggingen av den lokale delen av årets landsstyremøte i Kristiansand. BÅTLIV: Mange forbinder Sørlandet med sjø og båtliv. Her...
Lisbet T. Kongsvik
11.02.2019
I Østfold har de fått til en vellykket oppgaveoverføring fra sykehus og ut til kommunene på en rekke områder. FORMALISERT: – Samhandlingen har ført til et...
Lisbet T. Kongsvik
28.01.2019
– Å mestre språket og forstå kulturen er nøkkelen til integrering. Da ligger mulighetene åpne for deg, sier Rajinder Midha. Han snakker av egen erfaring...
Lisbet T. Kongsvik
14.01.2019
Øyunn Holen i Leger Uten Grenser har i nesten to tiår drevet medisinsk arbeid i mange av verdens konfliktområder. Hun er likevel optimistisk med tanke på den globale...
Lisbet T. Kongsvik
13.11.2018
I november samles lokalforeninger, regionutvalg og konserntillitsvalgte til seminar for sjette år på rad. FÅR GODE IDEER: – På seminarene har jeg fått gode ideer...
Lisbet T. Kongsvik
30.10.2018
Et par ganger i året drar kirurg Bjarte Tidemann Andersen til Etiopia. Her både opererer han og driver opplæring av lokale leger. OPERASJON PÅ JINKA-SYKEHUSET: Her fjernes en...
Lisbet T. Kongsvik
15.10.2018
Fastlege Tom Sundar har vært primus motor for Primærmedinsk uke (PMU) de siste fem årene. Nå ser han frem til nok en innholdsrik og interessant uke. GLEDER SEG: Tom Sundar ser...
Lisbet T. Kongsvik
01.10.2018
Høsten startet Ingrid Aune Bergstrøm opp som en av de første medisinstudentene på det desentraliserte studieløpet NTNU Link i Nord-Trøndelag. LINK: Ingrid...
Lisbet T. Kongsvik
21.08.2018
Ved St. Olavs hospital samarbeider leger tett med teknologer og forskere ved SINTEF i utviklingen av medisinske navigasjonsverktøy. SAMARBEID: Hverken Thomas Langø (tv.), Ellen Jaatun eller Håkon...
Lisbet T. Kongsvik
12.06.2018
– Aktiviteten i lokalforeningen er stor. Det er flott å se at medlemmene våre også engasjerer seg utenfor tillitsvalgtapparatet, sier leder Paul Olav Røsbø. GLADE ALLMENNLEGER PÅ SKITUR: Fra v.:...
Lisbet T. Kongsvik
12.06.2018
Mange leger frykter for ikke å strekke til og for å gjøre feil, samtidig som de har et betydelig arbeidspress. STORT OPPMØTE: Over 100 medlemmer kom til vårmøtet for å lytte til Trond Svagård. Foto...
Lisbet T. Kongsvik
08.05.2018
Den prekliniske, pasientløse hverdagen under studietiden i Bergen fikk Eirik Hugaas Ofstad (39) nesten til å gi opp medisinstudiet. Hans brennende ønske var å være til hjelp for folk. DOKTORGRAD PÅ...
Lisbet T. Kongsvik
19.03.2018
John Bekkenes har vært lege for de innsatte ved Ringerike kretsfengsel i nærmere ti år. To ganger i uken jobber han bak en sju meter høy og 1 068 meter lang mur. FORAN FENGSELSPORTEN: Fengselslege...
Lisbet T. Kongsvik
05.02.2018
Gjennom pilotprosjektet Allmennlege i spesialisering (ALIS) har så langt 14 unge leger fått utdanningsstillinger som fastlege. STOR INTERESSE: Helen Brandstorp tror utdanningsstillinger med fastlønn...
Lisbet T. Kongsvik
13.11.2017
Pilotprosjektet Riktigere antibiotikabruk i kommunene (RAK) har på under ett år ført til hele 15 % nedgang i forskrivning av antibiotika i Buskerud. Morten Lindbæk og Ingvild Madland Størdal er svært...
Lisbet T. Kongsvik
30.10.2017
Det gir Kostverktøyet svar på. Det nye nettstedet kostverktoyet.no er til hjelp både for helsepersonell og for familier som har overvektige barn. Barnelege og fedmeforsker Rønnaug Ødegård er svært...
Lisbet T. Kongsvik
02.10.2017
Da det var tid for klinisk undervisning i «familiemedisin» på medisinstudiet i Krakow, søkte Kaia Høivik seg til et norsk fastlegekontor. Hun oppfordrer flere til å gjøre det samme. NYTTIG PRAKSIS:...