Marianne Takle

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marianne Takle

Marianne Takle, Karin Hjelle, Christian Beisland
15.03.2007
Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 435 – 7 I nr. 4/2007 s. 436 manglet det i tabell 1 et underpunkt og noen tall var forskjøvet. I tabell 3 s. 437 hadde siste rad, Annet, falt ut. Her presenteres...
Marianne Takle, Karin Hjelle, Christian Beisland
15.02.2007
Transvesikal prostatektomi er en operasjonsmetode som raskt og fullstendig kan hjelpe pasienter med infravesikal obstruksjon. Den første operasjonen i Norge ble trolig utført av Jørgen Sandberg (1850...