Mimi Stokke Opdal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Mimi Stokke Opdal

Christian Haga, Mimi Stokke Opdal, Silja Skogstad Tuv, Per Henrik Zahl, Hanne Stenberg-Nilsen
08.11.2016
Digitalisglykosider har vært i utstrakt bruk ved behandling av hjertesvikt og supraventrikulære takykardier, spesielt ved atrieflimmer ( 1 ). Det finnes flere digitalisglykosider som brukes medisinsk...
Mimi Stokke Opdal, Per Wiik Johansen
11.10.2016
Increased risk of bleeding is a serious adverse effect – can monitoring of therapy involving the new oral anticoagulants (therapeutic drug monitoring) enhance drug safety? In the Norwegian...
Mimi Stokke Opdal, Per Wiik Johansen
11.10.2016
Økt blødningsrisiko er en alvorlig bivirkning – kan anvendelse av terapikontroll ved bruk av de nye antikoagulasjonsmidlene bidra til økt legemiddelsikkerhet? I Reseptregisteret og annen...
Muhammad Al-Samarraie, Hassan Z. Khiabani, Mimi Stokke Opdal
01.03.2007
Khat, også «cath», «qat», «mirra» (i Kenya), på arabisk    , uttalt «gætt», er de siste årene blitt kjent i Norge gjennom innvandrere fra Øst-Afrika, særlig fra Somalia. Stoffet er regnet som et...
Muhammad Al-Samarraie,, Hassan Z. Khiabani,, Mimi Stokke Opdal
29.03.2007
Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 574 – 6. I figurteksten til figur 3 skal stå: Gjengitt med tillatelse fra Toennes & Kauert (12) .
Jean Paul Bernard, Mimi Stokke Opdal, Hassan Khiabani
24.08.2006
Gjennom hele menneskehetens historie har forskjellige stoffer og urter vært brukt som legemidler for å bevare helse og lindre sykdom. Forklaringene på disse stoffenes virkningsmekanismer og effekter...
Mimi Stokke Opdal
01.07.2004
Hovedutdanningen i klinisk farmakologi foregår i dag på laboratoriet. Mye av denne utdanningstiden brukes på analyserepertoar, analysemetoder, bruk av og rådgivning om laboratorieanalyser og...
Mimi Stokke Opdal
10.01.2012
Hanne Indermo Solhaug og medarbeidere beskriver en interessant kasuistikk som belyser kompleksiteten i diagnostikk, behandling og oppfølging av alvorlig psykiatrisk lidelse og viktigheten av å tenke...