Mimi Stokke Opdal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Mimi Stokke Opdal (f. 1959) er overlege og førsteamanuensis II.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Klinisk farmakologi

Avdeling for farmakologi

Klinikk for laboratoriemedisin

Oslo universitetssykehus

Artikler av Mimi Stokke Opdal
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media