Muhammad Al-Samarraie,

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Muhammad Al-Samarraie,

Muhammad Al-Samarraie,, Hassan Z. Khiabani,, Mimi Stokke Opdal
29.03.2007
Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 574 – 6. I figurteksten til figur 3 skal stå: Gjengitt med tillatelse fra Toennes & Kauert (12) .