Elisabeth Ulset

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Elisabeth Ulset

Elisabeth Ulset, Rut Undheim, Kirsti Malterud
04.01.2007
Fedme er et økende problem i alle vestlige land. Økningen i kroppsvekt er så sterk at mange mener vi står overfor en global epidemi med store samfunnsmessige konsekvenser. WHO klassifiserer BMI ≥ 25...
Elisabeth Ulset, Rut Undheim, Kirsti Malterud
15.02.2007
Vi er enig i at vi trolig har overestimert prevalensen av fedme blant personer i alderen 15 – 29 år i Tromsø i 1994. Vi beklager dette. Vi opprettholder imidlertid vår konklusjon om at prevalensen av...