Rolf Kirschner

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Rolf Kirschner

Rolf Kirschner, Anne-Lise Helgesen, Harald Moi
28.06.2021
Nyheten har nådd oss at Karin Edgardh, MD, ph.d., BA, har gått bort etter et kort sykeleie 75 år gammel. Karin levde et mangefasettert liv, med studier i humaniora og kunst bå...
Rolf Kirschner, Bjørn Backe, Knut Hordnes
01.02.2007
Valg av strategi mot tidlig sykdom med gruppe B-streptokokker (GBS) hos nyfødte er et komplisert tema, og vår kommentarartikkel var ikke ment å være uttømmende. Vi er ikke sikre på at nåværende...
Rolf Kirschner, Bjørn Backe, Knut Hordnes
29.11.2006
Bruk av hurtigtest for screening på gruppe B- streptokokker ved svangerskapskontroller, slik markedsføring oppfordrer til, er dårlig medisin og i strid med norske retningslinjer. Orion Diagnostica...
Rolf Kirschner
14.12.2006
Sett i lys av den siste tidens åpenbare politisering av Tidsskriftet, både på leder- og kronikkplass og i «vitenskapelige» innlegg, ber jeg redaktøren om at vedlegget «oppgitte interessekonflikter»...
Rolf Kirschner
30.10.2001
Min gamle klassekollega Haakon Aars har vært på oppdrag i Midtøsten og skriver reisebrev til Tidsskriftet, publisert i nr. 22/2001 (1). Det skjer jo alltid «wenn jemand eine Reise tut . . .», da blir...
Tor S. Haugstad, Gro Killi Haugstad, Unni M. Kirste, Rolf Kirschner, Elin Håkonsen
07.02.2012
Somatocognitive therapy has proved highly effective for treating chronic pelvic pain in women. We believe that this therapy should be tested in more gynaecological departments. Long-term pelvic pain...
Kim Alexander Tønseth, Therese Bjark, Gunnar Kratz, Annika Gross, Rolf Kirschner, Thomas Schreiner, Trond H. Diseth, Ira Haraldsen
25.02.2010
Ved utredning, diagnostisering og behandling av kjønnsidentitetforstyrrelser er det viktig at man har kjennskap til enkelte begreper. Biologisk kjønn er et begrep for det genetiske og hormonelle...
Rolf Kirschner
06.03.2012
Professor i medisinsk etikk, teologen Jan Helge Solbakk og hans medforfattere, får en profilert plass til en kommentar om rituell omskjæring og helsehjelp i Tidsskriftet 2/2012 ( 1 ). Det er noe...
Tor S. Haugstad, Gro Killi Haugstad, Unni M. Kirste, Rolf Kirschner, Elin Håkonsen
07.02.2012
Somatokognitiv terapi har viste god effekt ved behandling av kroniske underlivssmerter hos kvinner. Vi mener denne behandlingsformen bør prøves ut ved flere gynekologiske avdelinger. Langvarige...
Farrukh A. Chaudhry, Leif Knutsen, Rolf Kirschner
05.02.2013
I Tidsskriftet nr. 21/2012 er det en artikkel av Helene Pande om omskjæring av guttebarn ( 1 ). Det er oppsiktsvekkende med en medisinsk kommentarartikkel som til de grader er tuftet på personlige...
Rolf Kirschner, Sigurd Døssland
11.03.2014
Ivar Fredrik Qvigstad En nestor i norsk gynekologi gikk bort 10.1. 2014 etter et kort sykeleie, 99 år gammel. Ivar Fredrik Qvigstad vokste opp i Porsgrunn og Oslo. Han studerte medisin i Oslo og var...
Rolf Kirschner
11.11.2014
Som fast leser av Tidsskriftet finner jeg det bekymrings fullt når en lederskribent finner noe bekymrings verdig , til og med flere ganger. Illustrasjonsfoto: NTB scanpix «Etter en bekymringsverdig...
Rolf Kirschner
08.04.2014
Lidegaard, Bo Landsmenn Redningen av de danske jødene i oktober 1943. 572 s, ill. Oslo: Forlaget Press, 2013. Pris NOK 379 ISBN 978-82-7547-674-4 Vel et år etter at de norske jødene ble offer for den...
Farrukh A. Chaudhry, Leif Knutsen, Leoni Abrahamsen Kohn, Rolf Kirschner
26.01.2016
Michael Bretthauer & Erlend Hem diskuterer medisinske artikler om helsefordeler ved mannlig omskjæring ( 1 ). Som ventet får de motbør – gutteomskjæring er et tabu i Norge. To miljøer dominerer...