CT etter lett hodeskade like sikkert som observasjon

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ved lette hodeskader anbefales CT- undersøkelse og poliklinisk behandling. En ny svensk studie styrker denne anbefalingen.

  I skandinaviske retningslinjer for håndtering av hodeskader anbefales CT-undersøkelse og poliklinisk behandling etter lett hodeskade. Nå foreligger det resultater fra en svensk multisenterstudie der 2 602 pasienter ble randomisert til CT og poliklinisk behandling eller innleggelse med observasjon til neste dag (1). Det oppsto ikke behov for akutt nevrokirurgisk intervensjon i noen av gruppene. Dette noe uventede funnet skyldes sannsynligvis inklusjon av pasienter uten bevissthetstap og eksklusjon av alle med påvirket bevissthetsnivå. Resultatene kan ikke tolkes dit hen at håndtering uten verken CT eller innleggelse er trygt for personer med lett hodeskade.

  Pasientene ble fulgt i tre måneder. Andelen med vedvarende plager var 21 % i CT-gruppen og 24 % i observasjonsgruppen. Én pasient i CT-gruppen og tre pasienter i observasjonsgruppen ble operert for kronisk subduralt hematom etter akuttfasen. Disse forskjellene var ikke statistisk signifikante.

  En kostnadsanalyse viste at CT-undersøkelse og poliklinisk håndtering var 32 % billigere enn innleggelse (2). Konsekvent håndtering etter anbefalingene i de skandinaviske retningslinjene ville økt antall CT-undersøkelser med 130 per 100 000 innbyggere per år og redusert antall liggedøgn med 165 per 100 000 innbyggere per år. Økningen i bruk av CT ville være gjennomførbar uten utbygging av kapasiteten.

  Studien styrker anbefalingene i de skandinaviske retningslinjene og bør føre til mer bruk av CT og poliklinisk håndtering og mindre bruk av innleggelse etter lett hodeskade. Pasienter med minimal skade kan trygt sendes hjem uten tilleggsundersøkelser.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media