D. Bratlid & T. Farstad svarer:

Dag Bratlid, Teresa Farstad Om forfatterne
Artikkel

Innsenderne hevder: «Ingen av oss, heller ikke Saugstad, var således ansvarlig for noe forskningsprosjekt etter 31.12. 1991.» Som vist i eksemplene nedenfor er dette ikke korrekt. Dette er sannheten:

For barnet NN, født på Rikshospitalet 13.3. 1992, foreligger det skriftlig informert samtykke fra foreldrene til behandling med Curosurf. På skjemaet som foreldrene har underskrevet, står det entydig: «Ved Rikshospitalet er vi med på en studie med et surfactant (stoff) som heter Curosurf …» Og videre: «På bakgrunn av dette vil vi gjerne spørre om dere ønsker at deres barn skal ta del i denne studien. Vi vil gjøre oppmerksom på at Curosurf enda ikke er registrert som legemiddel i Norge, men godkjent av Statens legemiddelkontroll til utprøving.» Dessuten, for to andre barn, XX (født 30.4. 1992) og YY (født 23.5. 1992), står det i journalnotater uttrykkelig at begge henholdsvis «ble randomisert til lav dose» og «han ble randomisert til høy dose». Dessuten, for pasienten ZZ (født 20.6. 1992) er relevante data fra behandlingen med Curosurf ført inn i protokollskjemaene som ble brukt i studien.

Når våre kolleger hevder at behandling med Curosurf etter 31.12. 1991 ikke var ledd i noe forskningsprosjekt, står dette derfor i sterk kontrast til faktaopplysningene om disse fire pasientene. Fakta er imidlertid helt i tråd med det de samme kolleger som medforfattere til Saugstad i sin tid skrev i sin forskningspublikasjon (Holt J, Danielsen K, Finne PH et al. The Norwegian Curosurf Study. 8th International Workshop on Surfactant Replacement, Oslo mai 1993): «After the randomized study was finished 50 more babies have been included in an open study with porcine surfactant (June 1992 – February 1993).» Fakta er også i tråd med det de selv nå skriver om at det var en forutsetning for å få tilgang til medikamentet etter 31.12. 1991 at forskningsprotokollen ble fulgt. Ifølge Statens legemiddelverk ble Curosurf først registret i mars 1995.

Vi har ingen grunn til å betvile at kollegene som samarbeidet med Ola Didrik Saugstad i utprøvningen av Curosurf tidlig i 1990-årene, kan ha oppfattet deler av denne utprøvningen slik de nå skriver. Imidlertid arbeidet vel ingen av dem ved Rikshospitalet i dette tidsrommet. Vi har konsekvent forholdt oss til hvordan denne utprøvningen faktisk foregikk der og hvordan den er publisert (Holt J, Danielsen K, Finne PH et al. The Norwegian Curosurf Study. 8th International Workshop on Surfactant Replacement, Oslo mai 1993).

Når en legemiddelutprøvning planlegges som et forskningsprosjekt, gjennomføres som et forskningsprosjekt og publiseres som et forskningsprosjekt (1) – da er det et forskningsprosjekt!

Anbefalte artikler