Dag Bratlid

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: dag.bratlid@medisin.uio.no

Dag Bratlid er spesialist i barnesykdommer, tidligere professor fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og tidligere overlege i nyfødtmedisin ved Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital. Han har en mastergrad i helseadministrasjon og er tilknyttet Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Artikler av Dag Bratlid
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media