Skriftlig legemiddelreklame

Rettelse
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1946 – 7

  I nr. 15 – 06 s. 1947 var det kommet inn en ikke for mye i 2. avsnitt, linje 5. Det skulle stått:

  Vi synes ikke det er påfallende at 61 % av artiklene som ble brukt til å underbygge reklamepåstander, inneholdt opplysninger om forfatternes interessekonflikter i form av industrirelasjoner.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media