Håvard Rein Solhaug

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Håvard Rein Solhaug

Håvard Rein Solhaug, Hanne Indermo, Lars Slørdal, Olav Spigset
11.05.2006
Legemiddelindustriens informasjon til leger formidles blant annet via reklamebrosjyrer, hvor budskapet er sentrert rundt én eller flere nøkkelpåstander. Norske leger eksponeres for store mengder slik...
Per Olav Kormeset,, Olav Spigset,, Lars Slørdal,, Hanne Indermo,, Håvard Rein Solhaug
21.09.2006
Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1946 – 7 I nr. 15 – 06 s. 1947 var det kommet inn en ikke for mye i 2. avsnitt, linje 5. Det skulle stått: Vi synes ikke det er påfallende at 61 % av artiklene som...
Olav Spigset, Lars Slørdal, Hanne Indermo, Håvard Rein Solhaug
10.08.2006
Vi takker Per Olav Kormeset for kommentarene til artikkelen vår ( 1 ). Vi registrerer at Kormeset ikke trekker våre funn og vurderinger i tvil, selv om det kan se ut som om han og vi har litt...