Lars Slørdal,

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lars Slørdal,

Per Olav Kormeset,, Olav Spigset,, Lars Slørdal,, Hanne Indermo,, Håvard Rein Solhaug
21.09.2006
Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1946 – 7 I nr. 15 – 06 s. 1947 var det kommet inn en ikke for mye i 2. avsnitt, linje 5. Det skulle stått: Vi synes ikke det er påfallende at 61 % av artiklene som...