Jørgen Gravning

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jørgen Gravning

Ingvild Marie Grøndalen, Jørgen A. Gravning
24.08.2006
Foto Thomas Olsen Siden åpningen av det nye Rikshospitalet har Ferdighetssenteret vært et sted medisinstudenter kan trene på ulike kliniske ferdigheter. Studieplanen Oslo96 hadde som mål å gjøre...
Ingvild Marie Grøndalen, Jørgen A. Gravning
24.08.2006
Undervisningstilbudet ved Ferdighetssenteret, Rikshospitalet er et populært supplement til den kliniske undervisningen. Bildene på motstående side viser trening på modeller: suturering,...
Jørgen Gravning, Åshild Vege*, John Kjekshus
24.08.2006
En 54 år gammel tidligere frisk mann ble innlagt ved Rikshospitalet med diagnosen ustabil angina pectoris, etter førstegangsanfall med brystsmerter. Innleggelseskvelden hadde pasienten vært ute på...
Jørgen Gravning
25.06.2013
Bruk av sensitive analysemetoder for troponin hos pasienter med akutt koronarsyndrom gir bedre prediksjon av koronare stenoser ved angiografi enn tradisjonelle analysemetoder. Illustrasjonsfoto...