Paracetamolforgiftning – forekomst og behandling

Rettelse
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1731 – 3

  I ovennevnte artikkel i nr. 13 – 14/2006 s. 1731 under Resultater i sammendraget skal det stå: Av 869 innleggelser på grunn av akutt forgiftning var det 158 som skyldtes paracetamol (18 %). Det samme gjelder s. 1732, 1. linje i 1. spalte: Det var 158 tilfeller (18 %) av mistenkt paracetamolforgiftning.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media