Dag Jacobsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Dag Jacobsen er dr.med og spesialist i klinisk farmakologi, indremedisin og hjertesykdommer. Han er avdelingsleder og professor ved Akuttmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Dag Jacobsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media