Dag Jacobsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Dag Jacobsen er dr.med., toksikolog (NAVF), spesialist i klinisk farmakologi, i indremedisin og i hjertesykdommer. Han er avdelingsleder ved Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus og klinisk bakvakt ved Giftinformasjonen, Folkehelseinstituttet.

Artikler av Dag Jacobsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media