Rune Aakvik,

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Rune Aakvik,

Rune Aakvik,, Dag Jacobsen
10.08.2006
Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1731 – 3 I ovennevnte artikkel i nr. 13 – 14/2006 s. 1731 under Resultater i sammendraget skal det stå: Av 869 innleggelser på grunn av akutt forgiftning var det 158...