Arne Hedemark

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arne Hedemark

Arne Hedemark
01.03.2007
I Tidsskriftet nr. 1/2007 hadde Sven Erik Gisvold et aktuelt og tankevekkende innlegg om St. Olavs Hospital ( 1 ). Siden jeg i mange år var overlege ved dette sykehuset og sammen med Gisvold og flere...
Arne Hedemark
24.08.2006
Det var med interesse jeg leste artikkelen i Tidsskriftet nr. 6/2006 om at samisktalende er mindre fornøyd med legetjenestene ( 1 ). God språkforståelse synes å være viktig for kommunikasjon...
Mette Bratt, Arne Hedemark
06.11.2003
10.7. 2003 nådde den triste meldingen oss om at vår kollega gjennom mange år, avdelingsoverlege Ernst T. Pedersen var død. Etter tannlege- og medisinstudium i Tyskland med påfølgende tilleggskurs i...