Når bør traumeteam tilkalles?

Andreas J. Krüger,, Nina Hesselberg,, Geir Tor Abrahamsen,, Kristian Bartnes Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1335 – 7

I denne artikkelen i Tidsskriftet nr. 10/2006 skal kolonneteksten i tabell 3, side 1336, være:

Antall pasienter med anestesiologisk eller kirurgisk prosedyre rettet mot respirasjons- eller sirkulasjonsproblemer

Anbefalte artikler