Andreas J. Krüger,

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Andreas J. Krüger,

Andreas J. Krüger,, Nina Hesselberg,, Geir Tor Abrahamsen,, Kristian Bartnes
22.06.2006
Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1335 – 7 I denne artikkelen i Tidsskriftet nr. 10/2006 skal kolonneteksten i tabell 3, side 1336, være: Antall pasienter med anestesiologisk eller kirurgisk prosedyre...