Jo Telje

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jo Telje

Trond Markestad, Jo Telje
11.05.2006
Rådet for legeetikk vurderte Kjeldsens utsagn i Dagbladet ut fra etiske regler for leger ( 1 ) og har senere presisert begrunnelsene ( 2 , 3 ) og imøtegått beskyldningene om inhabilitet ( 2 ). Rådet...
Jo Telje, Reidun Førde
12.01.2006
Det var både trist og bekymringsfullt å lese Kjeldsens innlegg. Trist fordi han ikke har forstått vedtaket i Rådet for legeetikk, og bekymringsfullt fordi han bruker ord og uttrykk som han neppe har...
Jo Telje
23.03.2006
Per Helge Måseide polemiserer mot noe Rådet for legeetikk verken har uttalt eller ment. Verken Legeforeningen eller rådet har «oppmuntret til å gripe inn i redaksjonelle vurderinger». Heller ikke er...
Jo Telje
18.12.2003
Alle leger burde være helt på det rene med innholdet i etiske regler for leger vedrørende utstedelse av attester. Legen har en selvstendig plikt til å innhente alle relevante opplysninger...
Jo Telje
30.11.2002
En allmennpraktiker henvendte seg til Rådet for legeetikk etter en henvendelse fra en sykehuslege som han oppfattet som utilbørlig press til å utstede en tilbakedatert sykmelding. Saken var følgende...
Jo Telje
30.09.2001
I dette tilfellet dreier det seg om firmaet Norsk Medisin Informasjon A/S, som samler inn opplysninger om den enkelte leges forskrivning av medisiner, spesifisert på varenavn. Firmaet selger så denne...
Jo Telje
10.11.2000
Rådet for legeetikk ved Reidun Førde skrev en rapport fra et besøk til Nederland 24. – 26. mai 2000 (1). Rådet ønsket å drøfte nærmere eutanasipraksis og palliativ omsorg med nederlandske kolleger og...
Jo Telje
02.06.2005
Norsk lov gir asylsøkere som har fått endelig avslag på søknad om oppholdstillatelse i Norge, rett til nødvendig helsehjelp i den kommunen de oppholder seg i. Dette understreker Legeforeningens råd...
Jo Telje
17.11.2005
Mange reagerte på et førstesideoppslag om hjertepasienter og rottegift i Dagbladet i begynnelsen av 2004. Saken ble brakt inn for Rådet for legeetikk, som i sitt vedtak beklager at hjertespesialisten...