Presidenten svarer:

Torunn Janbu Om forfatteren
Artikkel

Takk for innlegget, som gir meg en mulighet til å komme med noen avklarende kommentarer.

Legemiddelindustriforeningen (LMI) vedtok et par måneder før Legeforeningens landsstyremøte i Loen i 2004 at LMIs medlemsforeninger ikke ville bidra på kurs som var tellende i legers utdanning. I LMIs retningslinjer står det: «Enhver direkte eller indirekte økonomisk medvirkning i aktiviteter som gir tellende timer i legers videre- og etterutdannelse er ikke tillatt.» Legeforeningen gjorde deretter et tilsvarende vedtak i Loen: «Tellende utdanningstilbud i legers videre- og etterutdanning skal arrangeres uten økonomisk og praktisk medvirkning fra firmaer» – en holdning som altså allerede var vedtatt i LMI. Legeforeningens landsstyremøtet i Bergen i 2005 bekreftet vedtaket. I forkant av møtet i Bergen hadde problemstillingen vært ute på høring i de ulike deler av Legeforeningen, der det også ble spurt om hvordan man stilte seg til utstilling av andre produkter enn legemidler og utstyr. De aller fleste mente, både i høringsrunden og på landsstyremøtet, at utdanningskurs ikke skulle være markedsføringsplass for noen type produkter. Det er viktig å merke seg at Landsstyret også vedtok at det skulle foretas en evaluering av de vedtatte retningslinjene.

Legeforeningens holdning er ikke begrunnet i manglende vilje til å bruke tid på å skille typer utstillere eller firmaer fra hverandre, men på de vedtak landsstyret har gjort. I dagens næringsliv er det ikke lenger noen tydelig deling mellom «private næringslivs profittbaserte aktiviteter og statlige, kommunale og frivillige organisasjoners ikke-profittbaserte aktiviteter». Flere firmaer ville høyst sannsynlig havne i en gråsonekategori, et problem også landsstyret påpekte. Jeg har stor forståelse for behovet for å finne litteratur omkring de temaer som behandles på et kurs. Dette kan gjøres for eksempel ved at foreleserne legger frem litteraturlister.

Om evalueringen av gjeldende retningslinjer vil vise behov for justeringer, gjenstår å se. Legeforeningen har erfart at de enkelte organisasjonsledd i hovedsak har funnet det greit å arrangere kurs etter de nye retningslinjene. Men situasjonen kan bli problematisk når flere grupper med ulike retningslinjer arrangerer kurs sammen. Legeforeningen håper det er mulig med et fortsatt samarbeid om viktige kursarrangement for flere grupper helsepersonell.

Anbefalte artikler