()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen støtter at dopinglisten som brukes i forhold til straffeloven, gjøres mer lik idrettens dopingliste.

  Straffeloven omfatter ikke bruk av dopingmidler, men rammer ulovlig tilvirkning, innførsel, utførsel, oppbevaring, forsendelse og overdragelse av dopingmidler. Statens legemiddelverk ønsker nå å gjøre den lovhjemlede listen mer lik idrettens dopingliste som fastsettes av World Anti-Doping Agency (WADA).

  Legeforeningen støtter antidopingarbeidet, og mener at det i hovedsak er positivt at den lovhjemlede dopinglisten koordineres med WADAs liste. Foreningen støtter også et forslag om at det bør legges opp til en årlig revisjon av forskriftens dopingliste. Dette er et viktig og nødvendig arbeid for å legge forholdene til rette for et godt og effektivt antidopingarbeid. Foreningen minner imidlertid om at kampen mot bruk av dopingmidler ikke må frata enkeltmennesker nødvendige legemidler eller gjøre bruken særlig vanskelig.

  Legemiddelverket fastsetter i dag dopinglisten etter kriterier som om stoffet er av alvorlig karakter og for eksempel særlig helseskadelig, og om stoffet i særlig grad skaper skjeve forhold i konkurranser i idretten. Listen omfatter ikke alle stoffer som kan øke prestasjonsevnen på en kunstig måte. Idrettens liste er derfor mer omfattende. Legeforeningen støtter oppdateringen av dopinglisten på områdene anabole stoffer og hormoner og relaterte stoffer, som insulin, men mener at ikke alle stoffene innen gruppen Beta-2 agonister på WADAs dopingliste, samt alle antiøstrogener, bør føres inn på forskriftens dopingliste. En del av disse stoffene har marginale anabole egenskaper, og foreningen mener at en unødig komplisert og lang liste kan ta oppmerksomheten bort fra stoffer av mer alvorlig karakter.

  Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/index.gan?id=96091

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media