Møte 15.3.2006
NO IMAGE
27.04.2006
Helsepersonell som melder fra om kritikkverdige forhold til tilsynsmyndigheten må omfattes av det alminnelige vernet som forslaget til de nye reglene legger opp til. Legeforeningen mener det er...
NO IMAGE
27.04.2006
– Det må mer forskning til før man innfører faste grenser for kjøring under påvirkning av andre stoffer enn alkohol. Det sier Legeforeningen i en høringsuttalelse. En arbeidsgruppe nedsatt av...
NO IMAGE
27.04.2006
Legeforeningen støtter at dopinglisten som brukes i forhold til straffeloven, gjøres mer lik idrettens dopingliste. Straffeloven omfatter ikke bruk av dopingmidler, men rammer ulovlig tilvirkning,...
NO IMAGE
27.04.2006
Landsstyresak Legeforeningens årsmelding Sentralstyret godkjente sekretariatets forslag til årsmelding for perioden 1.1. – 31.12. 2005 med noen redaksjonelle og språklige endringer. Godkjenning av...