()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Det må mer forskning til før man innfører faste grenser for kjøring under påvirkning av andre stoffer enn alkohol.

  Det sier Legeforeningen i en høringsuttalelse. En arbeidsgruppe nedsatt av Justisdepartementet og Samferdselsdepartementet har foreslått en rekke trafikksikkerhetsmessige tiltak som vil berøre bruk av vanedannende legemidler som blant annet opiater/opioider.

  Tiltak for å øke tryggheten i trafikken er viktig, også når det gjelder bruk av lovlige legemidler som er forskrevet av lege. Legeforeningen påpeker imidlertid at de foreslåtte grensene vil kunne ramme kreftpasienter og kronikere som får smertebehandling over lengre tid. Til tross for at noen undersøkelser viser at slike midler kan utgjøre et problem for trafikksikkerheten, ønsker Legeforeningen å understreke at enkelte kronikergrupper i etablerte smertebehandlingsopplegg bruker faste mengder opiater/opioider uten at det er fastlagt at dette gir særlige bivirkninger av betydning for bilkjøring ut over nedsatt nattesyn. Behandling med opiater/opioider kan strekke seg over lang tid, og klinisk erfaring tilsier at døsighet under oppstart av behandling og etter doseøkning for de aller fleste avtar relativt raskt, vanligvis i løpet av tre til seks dager.

  Det er en viktig forskningsoppgave å finne svar på om – og i hvilken grad – stabil og terapeutisk bruk av slike medikamenter representerer en trafikkfare eller ikke. Klinisk erfaring tilsier at en eventuell grense vil være individuell, og blant annet avhenge av hvor lenge pasienten har brukt opioider og hvilke doser som har vært brukt. Legeforeningen tviler på om det vil være mulig å etablere generelle nivåer for legemiddelkonsentrasjoner for denne pasientgruppen. Det er også viktig å merke seg at det finnes studier som peker i retning av at det å kjøre bil i smertepåvirket tilstand er farlig. Dersom man skulle finne at opiater/opioider, brukt på en slik måte som anbefales innenfor fagmiljøene for smertebehandling, likevel har betydning for trafikksikkerheten, så må denne avveiningen tas med i betraktningen.

  Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/index.gan?id=96062

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media