Bente Kvamme

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bente Kvamme

Bente Kvamme
26.01.2006
Bondevik-regjeringen foreslo endringer i arbeidsmiljøloven, men Stoltenberg-regjeringen reverserer nå en del av forslagene. Det gjelder bl.a. bestemmelsene om midlertidig ansettelse og overtid...
Anne-Gry Rønning Moe, Bente Kvamme
06.04.2006
Vårens lønnsoppgjør bærer preg av at det er et mellomoppgjør i NAVO- og HSH-området, og hovedoppgjør i KS, staten og Oslo kommune. Rune Frøyland, leder i Akademikerne Helse (f.v.), nestleder i...
Bente Kvamme, Anne-Gry Rønning Aaby
10.08.2006
Den nye arbeidsmiljøloven (Aml) trådte i kraft 1.1. 2006, men forskriftene gjelder videre. Dette fremgår av kapittel 20 i den nye loven. Vi har i det følgende kortfattet valgt å ta for oss enkelte av...