Eline Feiring

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eline Feiring

Eline Feiring
28.06.2007
Norske leger var svært uenige om diagnosen hysteri på slutten av 1800-tallet, og debattene hadde høy temperatur. Hilde Bondevik disputerte 24.5. 2007 for graden Ph.D., med en avhandling om hysteri;...
Eline Feiring
29.03.2007
– Det er beklagelig at det ikke finnes et obligatorisk system for klinisk dokumentasjon av hofteproteser. Geir Hallan. Foto Universitetet i Bergen I dag kan kirurger fritt benytte proteser uten...
Eline Feiring
03.05.2007
Asylsøkere har større risiko for å bli innlagt i psykiatrisk akuttavdeling enn innvandrere og etniske nordmenn har. Valentina Maria do Rosário Cabral Iversen. Foto Geir...
Eline Feiring
29.03.2007
Hjerteprisen til Ohm Ole-Jørgen Ohm. Foto Erik Norrud Professor Ole-Jørgen Ohm (f. 1938) er tildelt Nasjonalforeningens Hjertepris 2007 for sitt banebrytende arbeid innen behandling av...
Eline Feiring
03.05.2007
Det har vært en markant nedgang i spredningen av hivviruset i Zambia de siste ti årene. Nedgangen er særlig stor blant unge menn og kvinner med utdanning utover grunnskole. Forskningsarbeidet til...
Eline Feiring
15.02.2007
Norske fastlegers diagnostiske treffsikkerhet i forhold til psykiske lidelser er relativt god, men det er likevel en stor grad av underdiagnostisering. Ingrid Olssøn er overlege ved Sykehuset...
Eline Feiring
03.05.2007
Prisen for de tre beste oversiktsartiklene i Tidsskriftet i 2006 ble tatt i mot av (f.v.) Ketil Arne Espnes, Susanne Gjeruldsen Dudman og Henrik Holmquist. Foto Eline Feiring Fire leger ved Akershus...
Eline Feiring
15.02.2007
Kongens gull til Øygard Kolbjørn Øygard med Kongens fortjenstmedalje i gull. Foto Ingvil Bakka/Ryfylke Tidligere fylkeslege i Finnmark Kolbjørn Årtun Øygard (f. 1927) er hedret med Kongens...
Eline Feiring
18.01.2007
Somaliske kvinner i Norge beskriver omskjæring som så overveldende smertefullt at det preger dem fysisk og mentalt for resten av livet. De frykter i tillegg manglende kunnskap blant norsk...
Eline Feiring
17.05.2007
Gravide kvinner som har en bestemt variant av et gen som er viktig for C-vitamintransport i kroppen, har økt risiko for å føde for tidlig. Hans Christian Erichsen. Foto K. Halle...
Eline Feiring
04.01.2007
De siste 30 årene har forekomsten av intracerebrale svulster og meningeomer økt. Det ser ikke ut til at eksponering fra høyspentledninger og mobiltelefoner er årsaken. Det mener Lars Klæboe og hans...
Eline Feiring
17.05.2007
Helseminister Sylvia Brustad (t.v) overrakte Det nytter-prisen til Psykiatrisk legevakt. Foto Nina Skajaa Psykiatrisk legevakt i Oslo er tildelt årets Det nytter-pris. Det nytter-prisen er et...
Helen Brandstorp, Eline Feiring
04.01.2007
Kongens gull til Straume Eystein Straume. Foto Helen Brandstorp Tidligere fylkeslege i Finnmark, Eystein Straume (f. 1942), er tildelt Kongens fortjenestmedalje i gull for sin omfattende innsats...
Eline Feiring
31.05.2007
På Sardinia i Italia er det, som i Norge, høy forekomst av multippel sklerose. Nå viser ny forskning at forekomsten er høyere i ett område av øya. Trolig...
Eline Feiring
01.02.2007
En kartlegging viser at fluorokinolonresistent E coli forekommer i mindre enn 2 % av tilfeller av urinveisinfeksjon hos kvinner. Dette er likevel bekymringsfullt, mener norske forskere. Overlege ved...
Eline Feiring
15.03.2007
– Et enkelt røykeavvenningsprogram som tilbys pasienter med hjertesykdom, redder liv. Tiltaket har en svært lav kostnad per sparte leveår og bør bli rutine ved alle hjerteavdelinger. Slik konkluderer...
Eline Feiring
01.03.2007
Barn med epilepsi har, i tillegg til anfallene, store generelle lærevansker, psykososiale problemer og depresjon. Dette rammer særlig dem som får epilepsi tidlig i barndommen, som bruker mange...
Eline Feiring
15.03.2007
Årets helseledere er kvinner Sissel Moe Lichtenberg (f. 1946), direktør ved Kvinne-barneklinikken ved Stavanger Universitetssjukehus, er én av to kvinner som tildeles prisen Årets helseleder av Norsk...
Eline Feiring
01.03.2007
Sykehusdirektør ble kommandør Knut Einar Schrøder. Foto Rune Stoltz Bertinussen/Krysspress Knut Einar Schrøder (f. 1941), direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge, er utnevnt til kommandør av St...
Eline Feiring, Eline Feiring, Bjørn Mørkedal
19.04.2007
Fremragende unge forskere Helge Ræder har mottatt Meltzer-prisen for sin forskning. Foto Universitetet i Bergen Helge Ræder (f. 1972) og Arnstein Mykletun (f. 1973) får årets Meltzer-priser for...