Hvem kan være utstillere på legekurs?

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Undertegnede var av dem som ønsket de nye reglene for sponsing av utdanningsaktiviteter hjertelig velkommen da de ble vedtatt av landsstyret i Legeforeningen i mai 2004. Ingen lovtekst eller regelverk er annet enn retningsgivende og må alltid tolkes. Tolkingen bør være i tråd med lovens intensjon. Bakgrunnen for de nye reglene var at vår videre- og etterutdanning skulle skjermes for legemiddelindustriens målrettede og effektive markedsføring med de uheldige konsekvenser et slikt samrøre vil kunne ha.

  Nidaroskongressen samler 600 – 700 leger til en ukes kongress annethvert år, og utgjør sammen med Primærmedisinsk uke de to største faglige arenaer for norske allmennpraktikere. Hovedkomiteen i årets Nidaroskongress har ønsket å tilby ledig utstillingsplass gratis til blant andre Leger Uten Grenser, Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) og Utposten og har spurt Legeforeningen om en vurdering i henhold til de nye reglene. Svaret er at ingen av disse aktivitetene kan tillates å ha stands eller få utstillingsplass under kongressen. At Legeforeningen var negativ til at leverandører av programvare for elektronisk journal skal få gratis utstillingsplass, kan forstås. De er eksterne, kommersielle aktører som konkurrerer innbyrdes om allmennlegene som kunder. Men at allmennlegebaserte tidsskrifter og beslutningsstøtteprogram ikke skal kunne brukes og promoteres på en allmennmedisinsk kongress, er vanskeligere å forstå. Utposten er det eneste primærmedisinske tidsskriftet i Norge. Det har overlevd i snart 30 år på frivillig og ulønnet innsats. Norsk Elektronisk Legehåndbok selges riktignok til norske allmennleger, men har fremkommet på dugnadsbasis av et korps ulike legespesialister og brukes i stort omfang av leger og medarbeidere i allmennpraksis i Norge. Det er stor forskjell på kommersielle kanoner som oppnår markedsandeler gjennom tette bånd til enkeltleger, og dugnadsbasert fagutvikling.

  Hva er bakgrunnen for Legeforeningens holdning i denne saken? Jeg håper ikke det er slik at Legeforeningen med denne tolkingen av reglene ønsker å krisemaksimere med tanke på at de vedtatte reglene i neste omgang skal revideres tilbake?

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media