Anna Stavdal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anna Stavdal

Anna Stavdal
16.11.2006
Leyner, Mark Goldberg, Billy Hvorfor har menn brystvorter? Alt du bare tør spørre legen om etter tre drinker. 223 s. Oslo: Kagge Forlag, 2005. Pris NOK 249 ISBN 82-489-0594-2 Forfatterne, en manus-...
Anna Stavdal
27.04.2006
Befolkningens tillit til leger trues ikke først og fremst av enkeltlegers feilskjær, men av legekollektivets evne og vilje til å vise seg som en profesjon med høy faglig og etisk standard og med...
Anna Stavdal, Anette Fosse
20.05.2004
Samhandlingen mellom legene og legemiddelindustrien bør behandles som et samfunnsspørsmål og drøftes i full offentlighet «Korrupsjon» betyr bestikkelse. Ordet betegner det som skjer når forvaltere av...
Anna Stavdal, Cecilie Daa, Gisle Schmidt
10.06.2002
Intervjuet med NSAMs leder Anna Stavdal i Tidskriftet nr. 12/2002 (1) har vakt oppmerksomhet. Det var meningen. På NSAMs nettdiskusjonsforum Eyr har mange vært aktive. I Tidsskriftet nr. 14/2002 (2)...
Anna Stavdal
20.10.2001
Hva er suksessfaktorene for fastlegeordningen? Den hviler på en kontrakt mellom legen og individet og mellom legen og samfunnet. Suksess avhenger av allmennlegens innsats, men også av lojalitet fra...
Anna Stavdal
20.03.2000
Norsk allmennmedisin er under debatt. Det er primært to trekk i tiden – rekrutteringssvikt og innføring av fastlegeordningen. I allmennmedisinsk akademi drøftes en ny definisjon av faget (1), og i...
Anna Stavdal
03.11.2005
Undertegnede var av dem som ønsket de nye reglene for sponsing av utdanningsaktiviteter hjertelig velkommen da de ble vedtatt av landsstyret i Legeforeningen i mai 2004. Ingen lovtekst eller...