Tore Julsrud Berg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tore Julsrud Berg

Tore Julsrud Berg, Jens Bollerslev, Kåre I. Birkeland, Kristian F. Hanssen
28.09.2020
Jak Jervell døde 31. juli etter lengre tids sykdom, 88 år gammel. Han var spesiallege i endokrinologi og nefrologi på Medisinsk avdeling B, Rikshospitalet, senere Oslo...
Mari Robberstad, Signe Berit Bentsen, Tore Julsrud Berg, Marjolein M. Iversen
15.09.2017
The prevalence of diabetes mellitus in Norway has risen from 2.5 % in 2005 to 3.2 % in 2011 ( 1 ). Foot ulcers are not uncommon in persons with diabetes; two Norwegian studies show that 7 – 10 % of...
Mari Robberstad, Signe Berit Bentsen, Tore Julsrud Berg, Marjolein M. Iversen
12.09.2017
Prevalensen av diabetes mellitus i Norge har steget fra 2,5 % i 2005 til 3,2 % i 2011 ( 1 ). Fotsår er ikke uvanlig hos personer med diabetes. To norske studier viser at 7 – 10 % av personer med...
Tore Julsrud Berg
12.06.2008
Litsfeldt, LE Spis deg sukkerfri Nøkkelen for å knekke diabeteskoden. 218 s, tab, ill. Oslo: Forlaget Lille Måne, 2007. Pris NOK 299 ISBN 978-82-92605-50-9 Dette er en bok beregnet på mennesker med...
Tore Julsrud Berg
28.05.2009
Masur, K Thévenod, F Zänker, KS Diabetes and cancer Epidemiological evidence and molecular links. 148 s, tab, ill. Basel: Karger, 2008. Pris CHF 148 ISBN 978-3-8055-8640-5 Dette er en spennende bok...
Tone Kristin Omsland, Hans-Jacob Bangstad, Tore Julsrud Berg, Svein Olav Kolset
12.01.2006
Pasienter med diabetes utvikler mikrovaskulære senkomplikasjoner som nefropati, retinopati, nevropati samt makrovaskulære forandringer som aterosklerose. Denne artikkelen tar for seg mulige...
Kjersti Nøkleby, Tore Julsrud Berg
16.06.2005
Diabetisk nevropati er for mange diabetespasienter den mest plagsomme senkomplikasjonen. Nevropati er den viktigste risikofaktoren for fotsår og amputasjoner hos pasienter med diabetes mellitus,...
Tore Julsrud Berg
12.11.2013
The Norwegian Diabetes Register for Adults: Why don’t doctors make use of a helpful quality register? In this edition of the Journal of the Norwegian Medical Association, Cooper and his colleagues...
Thea Berge Vikøren, Jens Petter Berg, Tore Julsrud Berg
25.02.2014
Diabetes mellitus er en kronisk metabolsk sykdom kjennetegnet av hyperglykemi og økt risiko for utvikling av senkomplikasjoner i øyne, nyrer, hjerte, kar og nervesystem ( 1 ). Ifølge reseptregisteret...
Kristian F. Hanssen, Tore Julsrud Berg
30.08.2000
Diabetes er en alvorlig sykdom som rammer stadig flere også i Norge. Tidsskriftet vil derfor i dette og følgende numre presentere en artikkelserie om diabetes. De diagnostiske kriterier for diabetes...
Tore Julsrud Berg, Aker Diabetes Forskningssenter
30.08.2000
Det snakkes i dag om en epidemi av type 2-diabetes. Nye tall fra Nord-Trøndelag viser en økning i prevalens av diabetes hos menn fra 2,6 % til 3,3 % bare i løpet av de ti siste årene (1). Prevalensen...
Kjersti Nøkleby, Tore Julsrud Berg
25.08.2005
Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1646 – 9 I Tidsskriftet nr. 12/2005, s.1649, 2. spalte, 18. og 19. linje, skal stå: Ved diabetisk diaré kan man prøve tetrasyklin 250 mg x 4 i en uke.
Tore Julsrud Berg
07.04.2005
Forening, Morbus Addison Livsboka 152 s, tab, ill. Oslo: Morbus Addison Forening (MAF), 2004. Pris NOK 150 ISBN 82-303-0058-5 Binyre- og hypofysesykdommer er sjeldne, kan være skumle og oppdages ofte...
Tore Julsrud Berg
03.06.2011
Turner, Helen E. Wass, John A.H. Oxford handbook of endocrinology and diabetes 2. utg. 952 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2009. Pris GBP 33 ISBN 978-0-19-856739-4 Dette er én av 51...
Tore Julsrud Berg
12.11.2013
Norsk diabetesregister for voksne: Hvorfor bruker ikke leger et nyttig kvalitetsregister? I dette nummer av Tidsskriftet presenterer Cooper og medarbeidere den første landsdekkende oversikten over...