Kjersti Nøkleby

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kjersti Nøkleby

Jorunn L. Helbostad, Ingvild Saltvedt, Carsten Strobel, Unni Sveen, Kjersti Nøkleby, Torgeir Bruun Wyller
08.10.2009
I klinisk arbeid med eldre og pasienter med rehabiliteringsbehov benyttes ofte standardiserte skåringsverktøy. Slike kan være nyttige for å evaluere, dokumentere og kommunisere pasienters...
Kjersti Nøkleby, Tore Julsrud Berg
16.06.2005
Diabetisk nevropati er for mange diabetespasienter den mest plagsomme senkomplikasjonen. Nevropati er den viktigste risikofaktoren for fotsår og amputasjoner hos pasienter med diabetes mellitus,...
Kjersti Nøkleby, Tore Julsrud Berg
25.08.2005
Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1646 – 9 I Tidsskriftet nr. 12/2005, s.1649, 2. spalte, 18. og 19. linje, skal stå: Ved diabetisk diaré kan man prøve tetrasyklin 250 mg x 4 i en uke.
Jorunn L. Helbostad, Ingvild Saltvedt, Carsten Strobel, Unni Sveen, Kjersti Nøkleby, Torgeir Bruun Wyller
25.02.2010
Anne-Kristine Schanke & Hilde Bergersen kommenterer i Tidsskriftet nr. 1/2010 ( 1 ) vårt innlegg om skåringsverktøy i geriatri og rehabilitering ( 2 ). Vi takker for kommentaren, som gir oss...
Kjersti Nøkleby, Viktor Berge, Morten Stiris, Kjersti Forberg Tufteland, Sjur Humerfelt
21.10.2010
Hevelser i scrotum kan være tegn på en rekke alvorlige sykdommer. Videre utredning er derfor viktig. Denne kasuistikken illustrerer aktuelle differensialdiagnoser og beskriver sjeldne komplikasjoner...