Johannes Wiik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Johannes Wiik

Anders Engeland, Johannes Wiik, Gunnar Lande
30.03.2001
Selvmord og selvmordsforsøk er viktige helseproblemer med stor belastning på den enkelte, på familier og på helsevesenet. I 1997 ble 533 dødsfall registrert som selvmord i Norge (1). Dette var...
Branko Kopjar, Gudrun Dieserud, Johannes Wiik
30.06.2005
Til tross for en nedgang på 30 % i selvmordsraten mellom 1988 og 1994 og en viss stabilisering i årene etter, er selvmord fremdeles et stort folkehelseproblem i Norge. I 2003 var det 502 mennesker...
Branko Kopjar, Gudrun Dieserud, Johannes Wiik
11.08.2005
Selvpåførte forgiftninger behandlet i sykehus Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1798 - 800 I ovennevnte artikkel i Tidsskriftet nr. 13 - 14/2005 s. 1798 skal riktig tall i hovedbudskapet være: 120 per...