Redaktøren svarer:

Charlotte Haug, Stine Bjerkestrand Om forfatterne
Artikkel

Etter ett års erfaring med bruk av Manusnett, Tidsskriftets Internett-baserte system for forfattere og fagvurderere, og de første erfaringene med SERUS, system for rapportering av utdanningsvirksomhet i sykehus, viser det seg at Ullevål universitetssykehus er et av et fåtall sykehus som ikke tillater leger å bruke nettets muligheter til å sende skjemaer og laste opp og ned vedlegg. På denne måten hindres leger i å delta i faglig samarbeid og til på enklere og raskere måter å utføre pålagte plikter. Da vi ble klar over at bruk av Manusnett var et problem ved Ullevål, skrev vi brev til direktøren om dette. Svar venter vi fortsatt på. Sykehuset trekkes også frem som eksempel på en av de største arbeidsgiverne for leger i Norge.

For oss er det et paradoks at mulighetene til å utnytte Internett varierer fra sykehus til sykehus, også mellom de som driver forskning, når kravene til datasikkerhet er de samme. Det kan synes som om sikkerhetspolicyen varierer på bakgrunn av ulike oppfatninger blant IT-sjefer, og ikke på bakgrunn av ulike sikkerhets- eller brukskrav blant de ansatte.

Norsk Helsenett AS, der sikker tilgang til Internett er ett av tilbudene, eies av de regionale helesforetakene. Etableringen av helsenettet burde være en god anledning til å sikre leger i Norge lik, sikker tilgang til interaktiv bruk av Internett, og samarbeidspartnere forutsigbare betingelser for å utvikle nettbaserte systemer som skal benyttes av ansatte ved sykehus.

Anbefalte artikler