Stine Bjerkestrand

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Stine Bjerkestrand

Stine Bjerkestrand
20.11.2008
I løpet av de siste ukene har 10 % av medlemmene vært inne i Min side. Her endrer de sine opplysninger, åpner profilene sine for andre og deltar i faglige diskusjoner. 15. september lanserte...
Stine Bjerkestrand
14.05.2009
JT., Grønning Boken om tvillinger Myter og virkelighet om graviditet, fødsel og tvillingforholdet. 240 s, ill. Odense: TekstXpressen, 2008. Pris NOK 389 ISBN 978-87-90614-04-1 I flere år hadde mange...
Stine Bjerkestrand
12.08.2004
I år igjen er det blitt vanskeligere å komme inn på medisinstudiet. Verst er det i Oslo. Poenggrensen for å bli tatt opp som medisinstudent er økt ved alle de fire medisinske fakultetene i landet...
Stine Bjerkestrand
12.08.2004
Et hjertemedikament som testes blant afroamerikanere, er på vei til å bli det første som godkjennes for bruk i en spesiell etnisk gruppe. Svært positive testresultater utfordrer forskere som mener...
Stine Bjerkestrand
26.08.2004
Thailand er landet flest ferierende nordmenn blir smittet av kjønnssykdommer. Heteroseksuelle, voksne menn er mest utsatt. I perioden 1993 – 2003 ble det til Meldingssystemet for smittsomme sykdommer...
Stine Bjerkestrand
01.04.2004
Det kunne ha vært gjort en mer eksplisitt innsats fra statens side for å utvikle og fremme bruk av elektroniske pasientjournaler (EPJ). Dette er en av konklusjonene i evalueringen av den forrige...
Stine Bjerkestrand, Lise B. Johannessen, May-Brith Mandt, Nina Husom, Thomas Iver Holter, Alf Næstvold, Asbjørn Flokkmann
30.06.2002
Heder for forskning og nyskapende kvalitetssikringsarbeid Fornøyde prismottakere på Legeforeningens landsstyremøte i Tromsø. Fra venstre: Dag Berild, Audun Myskja, Ola J...
Stine Bjerkestrand
24.01.2012
Why is it that some studies attract extensive media attention, shape opinion and lead to political action, while others are passed over in silence? Subjects that satisfy the traditional criteria for...
Stine Bjerkestrand
09.04.2013
One of the fundamental pillars of scientific publishing, peer review, has met with a real challenge. From a blogger Photo: Einar Nilsen December 2010. The recognised peer-reviewed journal Science...
Stine Bjerkestrand
20.01.2005
Sykefraværet gikk ned fra 8 ,1 til 6,5 % fra tredje kvartal 2003 til tredje kvartal 2004. Det legemeldte fraværet har gått ned 23 % i forhold til samme tid i 2003. Det viser tall fra Statistisk...
Stine Bjerkestrand
20.01.2005
Av samisktalende pasienter innenfor forvaltningsområdet for samisk språk, er en tredel ikke fornøyd med den kommunale legetjenesten. Trass i språkproblemer ønsker få samisktalende å bruke tolk hos...
Charlotte Haug, Stine Bjerkestrand
30.06.2005
Etter ett års erfaring med bruk av Manusnett, Tidsskriftets Internett-baserte system for forfattere og fagvurderere, og de første erfaringene med SERUS, system for rapportering av...
Stine Bjerkestrand
17.02.2005
10.1. 2005 ble www.legeforeningen.no relansert. Med ny struktur og ny design skal det være enklere for våre stadig flere brukere å finne det de leter etter. Ved å plassere musepekeren over et av...
Stine Bjerkestrand
21.10.2010
Sosiale medier har revolusjonert den avsenderstyrte mediebransjen og gjort tidligere passive mottakere til aktive deltakere og medspillere. Hva betyr den nye medievirkeligheten for Tidsskriftet?...
Charlotte Haug, Stine Bjerkestrand
26.08.2010
Taushet er ikke gull når den dekker over forhold det bør snakkes høyt om. Tidsskriftet har opprettet en blogg for å forenkle meningsutvekslingen «Hvor farlig er det å være uenig?» spurte Per Helge...
Stine Bjerkestrand
08.04.2010
De medisinske tidsskriftene velger ulike veier når de avgjør forholdet mellom nettversjonen og papirversjonen, og hvordan de skal forholde seg til nye medier og plattformer Selv om ryktene om...
Stine Bjerkestrand
09.08.2011
Når alle kan publisere, settes både kvaliteten og de økonomiske fundamentene tidsskriftene er bygd på under press Faglig og redaksjonell kvalitetssikring, tilrettelegging for publisering (produksjon...
Stine Bjerkestrand
18.03.2011
Spiller det noen rolle hvem avsenderen er, så lenge pasienter gjennom nettsamfunn blir tatt på alvor og får hjelp med plagene sine? Sosiale medier og nettsamfunn er webløsninger der det legges til...
Stine Bjerkestrand
24.01.2012
Hva gjør at noen studier får stor medieoppmerksomhet, former opinionen og fører til politisk handling, mens andre forbigås i stillhet? Temaer som tilfredsstiller de tradisjonelle nyhetskriteriene i...
Stine Bjerkestrand
07.02.2012
Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 125 I lederen i Tidsskriftet nr. 2/2012 s. 125 skal fjerde avsnitt begynne slik: Dagen etter, 20. oktober, slippes Jørgen Jelstads bok De bortgjemte – om hvordan ME...