G.E. Tjønnfjord og medarbeidere svarer:

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kjell A. Nøkleby kommenterer vår artikkel om kirurgi ved alvorlig blødersykdom (1). Han savner en omtale av kirurgi som behandling av blødersykdommen, og han er overrasket over at det bare er registrert 119 pasienter med blødersykdom i Norge.

  Nøkleby har dessverre ikke fått med seg at det i artikkelen står at det er registrert 1 119, ikke 119, pasienter med blødersykdom i Norge ved utgangen av 2002. Tabell 1 i artikkelen redegjør nærmere for de ulike diagnosegruppene, og tabellen viser at pasienter med von Willebrands sykdom utgjør den største gruppen.

  Vi er kjent med Nøklebys innsats som en av pionerene når det gjelder ortopedisk kirurgi hos norske pasienter med blødersykdom. Fortsatt er det slik at ortopedisk kirurgi pga. blødningsartropati er den hyppigste kirurgiske intervensjonen hos norske blødere. Dette fremkommer klart av artikkelen. I tidsperioden som omtales i artikkelen, ble det utført 132 ortopediske inngrep. 110 av inngrepene ble utført pga. blødningsartropati, dvs. at inngrepene var behandling av blødersykdommen eller egentlig komplikasjoner til blødersykdommen. Men det er viktig å være klar over at vel så mange kirurgiske inngrep ble utført i den aktuelle perioden pga. sykdommer hvor det ikke var noen direkte sammenheng mellom den sykdommen som trengte kirurgisk behandling og pasientens blødersykdom. Vi ønsket i utgangspunktet å gi en langt mer detaljert fremstilling av hvilke typer kirurgiske inngrep som ble utført hos bløderne bl.a. ved en ganske omfattende tabell, men av redaksjonelle grunner måtte artikkelen forkortes betraktelig.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media