Vinod Mishra

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Vinod Mishra

Geir E. Tjønnfjord, Vinod Mishra, Albert C. Paus
30.06.2005
Kjell A. Nøkleby kommenterer vår artikkel om kirurgi ved alvorlig blødersykdom ( 1 ). Han savner en omtale av kirurgi som behandling av blødersykdommen, og han er overrasket over at det bare er...
Vinod Mishra, Albert C. Paus, Geir E. Tjønnfjord
07.04.2005
Ved utgangen av 2002 hadde Institutt for sjeldne diagnoser registrert 1 119 pasienter med en eller annen form for blødersykdom (tab 1). Pasienter med von Willebrands sykdom utgjør den største...