Marit Hellebostad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Email: : mhelle@ous-hf.no

Marit Hellebostad (f. 1949) er spesialist i barnesykdommer og dr. med. Hun har arbeidet ved barneavdelingene ved Nordland sentralsykehus i Bodø, Ålesund sjukehus, Ullevål sykehus, Rikshospitalet og fra 2012 Drammen sykehus frem til 1.1.2017.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Marit Hellebostad
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media