J. Ytteborg & Ø. Aagenæs svarer:

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Laake & Kvåle tar inn detaljer i lindrende sederende behandling, hvilket vi oppfatter som helt irrelevant i forhold til vår kommentar til Reidun Førde (1, 2).

  Da anklagen om aktiv dødshjelp ved Bærum sykehus nå for lengst er falt bort, gjør Laake & Kvåle et stort nummer av den mangelfulle journalføringen ved sykehuset. De vil gjerne stemple oss som kolleger uten sans for omhyggelig journalføring generelt. I denne sak tror vi at vi er på linje med flertallet av våre kolleger i å vektlegge svikt i journalføringen på en helt annen skala enn spørsmålet om aktiv dødshjelp.

  Laake & Kvåle avslutter sitt innlegg med å beskylde oss for hevngjerrighet. Vi vil minne om at begge hovedaktører i denne sak var ukjente for oss. Grunnen til at vi engasjerte oss i Bærum-saken, var den langvarige, unyanserte og svært ensidige omtale saken fikk i mediene, særlig i Aftenposten. Vi kan forsikre at hevngjerrighet er totalt fremmed for oss. Bakgrunnen for det aktuelle innlegget var varslerens sammenlikning av behandlingen ved Bærum sykehus med noen av de mest forferdende menneskelige overgrep i Nazi-Tyskland. Dette springer Laake & Kvåle meget lett over. Vi har simpelthen inntrykk av at de mener sammenlikningen kan forsvares. Det er dypt alvorlig.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media