Øystein Aagenæs

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Øystein Aagenæs

Øystein Aagenæs
19.02.2004
Langer, Jerk Barnets sygdomme 345 s, tab, ill. København: Politikens håndbøger, 2003. Pris DKK 269 ISBN 87-567-6729-3 Det merkes godt både i design og oppbygging av boken at Jerk Langer er lege og...
Øystein Aagenæs
30.01.2002
Under denne overskriften hadde psykiater Hans Olav Tungesvik et innlegg i Aftenpostens 13.11. 2001 (1). Tungesvik gjennomgikk Bærum-sakens forløp, hvor en av legene hadde anmeldt en kollega til...
Øystein Aagenæs
30.01.2002
Undertegnede sendte 3.12. 2001 overstående innlegg (1) til Aftenpostens debattredaksjon, men det ble ikke tatt inn, angivelig på grunn av plassmangel. Dette stemmer med Aftenpostens reaksjoner på...
Øystein Aagenæs
20.03.2001
Kollegene Reidar Kvåle, Jon Henrik Laake og Hans Olav Tungesvik bruker storslegge i sin kommentar av ”Bærum-saka” i Tidsskriftet nr. 4/2001 (1), etter at Aftenposten i de siste to år har ført et...
Jan Ytteborg, Øystein Aagenæs
04.05.2005
Laake & Kvåle tar inn detaljer i lindrende sederende behandling, hvilket vi oppfatter som helt irrelevant i forhold til vår kommentar til Reidun Førde ( 1 , 2 ). Da anklagen om aktiv dødshjelp...
Jan Ytterborg, Øystein Aagenæs
17.02.2005
I Tidsskriftet nr. 22/2004 har Reidun Førde, som leder for Rådet for legeetikk, en uttalelse ( 1 ) vedrørende en klage på varsleren i den såkalte Bærum-saken, kalt overlege B, fra to andre overleger...