Rett til fornyet vurdering («second opinion»)

Sten Sander, Kåre Berg Om forfatterne
Artikkel

§ 2-3 i pasientrettighetsloven åpner for at både pasientens diagnose og den behandling som er foreslått, kan bli gjenstand for fornyet vurdering. Det er forståelig at pasienter søker råd når diagnosen er usikker eller det finnes flere behandlingsalternativer. Hva er best for akkurat meg, i min situasjon?

«Second opinion» er et etablert innslag i medisinsk praksis i mange land. Søkeordene «medical second opinion» gir nesten seks millioner treff på søkemotoren Google på Internett. Ofte vil det være legen selv som ber om en «second opinion», eksempelvis i USA. «Second opinion» har til nå vært lite praktisert i Norge, og oppfattes i noen miljøer som uttrykk for en uberettiget kritisk holdning til kolleger. Denne oppfatningen er i ferd med å tape terreng. Med den raskt økende bruk av Internett er det grunn til å tro at krav fra publikum om «second opinion» vil øke i styrke.

Bruk av «second opinion» vil innebære at legen/sykehuset ikke står alene med sin vurdering og sine anbefalinger, noe som kan være en styrke i en tid med økende interesse for påståtte behandlingsfeil. Ved at pasienten får to grundige gjennomganger av sin sykdom, blir hun eller han (og familien) en partner i beslutningsprosessen i langt høyere grad enn det er vanlig i dag. At pasienter tar medansvar, vil trolig bidra til å forebygge konflikter med leger og sykehus.

Firmaet Medical Expert Consultants AS (MedEx) er en etablert sammenslutning av svært erfarne leger som ønsker å stille sin kompetanse til disposisjon. Initiativtakerne til MedEx har inntil nylig hatt toppstillinger ved norske universiteter og ledende sykehus og er frittstående i forhold til offentlige og private sykehus, helseforetak, forvaltning, trygdeetat, forsikringsselskap og legemiddelindustrien. MedEx vil stå til disposisjon for rådgivning på flere felt innen dagens medisin og ser blant annet «second opinion» som et område med sannsynlig økende interesse blant norske pasienter.

Anbefalte artikler