Sten Sander

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sten Sander

Sten Sander, Kåre Berg
17.02.2005
§ 2-3 i pasientrettighetsloven åpner for at både pasientens diagnose og den behandling som er foreslått, kan bli gjenstand for fornyet vurdering. Det er forståelig at pasienter søker råd når...