Møte 11.11.2004
NO IMAGE
16.12.2004
Sentralstyret har vedtatt ny sammensetning og nytt mandat for turnusrådet. Rådet skal heretter bestå av åtte medlemmer med personlige varamedlemmer. Legeforeningens sekretariat, Leger i...
NO IMAGE
16.12.2004
Legeforeningen ser fortsatt behov for å begrense utgiftsveksten til legemidler og har ingen avgjørende motforestillinger mot trinnmodellen. Dette skriver Legeforeningen som svar på en høring fra...
NO IMAGE
16.12.2004
Smertepasienter Sentralstyret gir sin tilslutning til at regjeringen, Stortinget, de regionale helseforetakene og de medisinske fakultetene samt Legeforeningens regionsutvalg, tilskrives med...