Lars Johan Materstvedt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Lars Johan Materstvedt (f. 1960) er professor i filosofi ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim. Han var leder av The Ethics Task Force on Palliative Care and Euthanasia, European Association for Palliative Care (EAPC), og medlem av en komité i Den norske legeforening som utarbeidet retningslinjer for lindrende sedering i livets sluttfase, 2014.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Email: lars.johan.materstvedt@ntnu.no

Artikler av Lars Johan Materstvedt
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media