Lars Johan Materstvedt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lars Johan Materstvedt

Lars Johan Materstvedt
28.06.2007
Ofstad, J. Den siste hjelper Dødshjelp – dette forvirrende spørsmål. 279 s. Oslo: Arneberg, 2006. Pris NOK 298 ISBN 82-91614-34-2 I et (elektronisk) leserbrev i BMJ angrep en engelsk professor i...
Lars Johan Materstvedt
20.09.2007
Tännsjö, T. Noen ganger skal man drepe 203 s, tab. Oslo: Pax, 2007. Pris NOK 268 ISBN 978-82-530-2997-9 Denne boken er myntet på allmennheten. Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi ved...
Lars Johan Materstvedt
14.06.2007
Illustrasjonsfoto Grafton Marshall Smith/Corbis/SCANPIX Imponerende fremskritt i etterkrigstiden gjør at moderne medisin kan holde alvorlig syke pasienter i live lenge etter at de ville ha dødd...
Lars Johan Materstvedt
28.06.2007
Nye tall viser markant nedgang i bruken av eutanasi i Nederland. Samtidig øker bruken av avansert symptomkontroll, bl.a. lindrende sedering til døende. Statistikk for årene 1990, 1995 og 2001 viste...
Lars Johan Materstvedt
29.11.2007
Nederlandske primærleger utsettes for et betydelig emosjonelt stress, føler seg ensomme, og har moralske kvaler når de utfører eutanasi. Belastningen ved å utføre eutanasi kan være stor. Det viser en...
Lars Johan Materstvedt
31.01.2008
Legeforeningene i Vest-Europa stritter imot eutanasi og legeassistert selvmord, men «legaliseringstrykket» er økende i flere land. I en ny studie har eksperter fra seks vesteuropeiske stater...
Lars Johan Materstvedt, Reidun Førde
15.01.2009
I mai 2008 utkom det svært omfattende og detaljerte verket Euthanasia and law in Europe . Det ble nylig anmeldt i Tidsskriftet av professor Peter F. Hjort ( 1 ). Boken har fått ham til å tvile på sin...
Lars Johan Materstvedt, Reidun Førde
26.02.2009
Den norske legeforening utga i 2001 retningslinjer for lindrende sedering til døende. I samme dokument fremheves som svært viktig at retningslinjene evalueres etter to år. En slik evaluering har ikke...
Lars Johan Materstvedt
25.06.2009
I sin mest radikale form innebærer lindrende sedering til døende at pasienten dør i bevisstløs tilstand. Har man dermed «drept» vedkommende som person før døden inntrer? Dette er et av spørsmålene...
Lars Johan Materstvedt, Reidun Førde
26.03.2009
I Tidsskriftet nr. 2/2009 kommenterte vi en bokanmeldelse ved Peter F. Hjort og påviste blant annet at han feilaktig skriver at pårørende «skal ønske» eutanasi ( 1 ). Helene Pande antyder i...
Lars Johan Materstvedt
03.12.2009
En ny nederlandsk studie viser hvorfor leger ikke alltid følger retningslinjene for lindrende sedering til døende. De nederlandske retningslinjene sier at dyp og vedvarende lindrende sedering bare...
Lars Johan Materstvedt, Aslak Syse
09.02.2006
Det er nylig hevdet at lovverket inneholder motstridende rettsregler om døende pasienters rett til å nekte å motta helsehjelp. Særlig helsepersonells lovpålagte plikt til å yte øyeblikkelig hjelp...
Lars Johan Materstvedt, Aslak Syse
06.04.2006
I sin kommentarartikkel i dette nummer av Tidsskriftet slår Per Nortvedt & Reidar Pedersen fast følgende allerede i ingressen: «Når pasienter nekter helsehjelp som av helsepersonell anses å være...
Lars Johan Materstvedt
09.02.2006
Mange oppfatter lindrende sedering som en kontroversiell behandlingsform. Klinisk og etisk er det å unnlate å tilby slik behandling enda mer betenkelig Legeforeningen gikk i 2000 i bresjen for å lage...
Lars Johan Materstvedt, Johan-Arnt Hegvik
16.12.2004
Det burde ikke forundre rådet at vi i vår kronikk setter søkelys på Kants etikk. Rådet gjorde det samme (uten å nevne filosofens navn) og lot mål-middel-formuleringen være hovedsaken. Vi tok derfor...
Lars Johan Materstvedt, Johan-Arnt Hegvik
07.10.2004
Rådet for legeetikk formulerte i 2002 et bestemt syn på etiske sider ved å starte respiratorbehandling av en håpløst syk pasient kun for å bevare organer for senere eventuell donasjon (elektiv...
Anna-Catharina Hegstad, Lars Johan Materstvedt, Stein Kaasa
26.08.2004
Etisk refleksjon er en vesentlig del av medisinsk praksis. Noen vil gå så langt som å hevde at alle avgjørelser som tas innen helsevesenet har en etisk dimensjon. Hvordan vi behandler og forholder...
Lars Johan Materstvedt, Johan-Arnt Hegvik
16.12.2004
Myskja diagnostiserer oss som «moralpaternalister» og som tilhengere av et «moraldiktatur». Vi tror vel ikke vi er fullt så fæle. En av oss har annetsteds endog kritisert Kants antipaternalistiske,...
Lars Johan Materstvedt, Reidun Førde
09.10.2003
Eutanasispørsmålet har lenge vært preget av skyttergravskrig, gjensidig mistenkeliggjøring og hårsårhet. En arbeidsgruppe nedsatt av European Association for Palliative Care har nylig levert et...
Lars Johan Materstvedt
20.08.2002
Forelesere og medisinstudenter ved Universitetet i Oslo skal snart begynne å snakke engelsk (1 – 3). Engelsk er også på vei inn på medisinstudiet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (...