P.-H. Zahl & J. Mæhlen svarer:

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kjersti Bakken mener at våre to artikler i henholdsvis BMJ og Tidsskriftet egentlig er basert på en økologisk studie. Fordi studiepopulasjonen av inviterte kvinner (hele aldersgruppen 50 – 69 år i prøvefylkene) var identifiserbar på individnivå fra da kvinnene gikk inn i studien, da de ble invitert til screening og da de eventuelt forlot i studiepopulasjonen underveis, mener vi at det var korrekt av BMJ-redaksjonen å klassifisere dette som en prospektiv befolkningsstudie.

  Bakken mener at østrogenbruk kan forklare mye av den store insidensøkningen i brystkreft som nå skjer fylkesvis i Norge. Insidensen av brystkreft i det norske mammografiprogrammet er omtrent som i Canada, Finland og Sverige for 15 – 20 år siden. Da var det veldig få kvinner som brukte østrogen for postmenopausale plager (1). Dette svekker grunnlaget for Bakkens innvendinger.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media