Overdiagnosticering eller forkert opgørelsesmetode?

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I en artikel af Per-Henrik Zahl & Jan Mæhlen i Tidsskriftet nr. 17/2004 er konklusionen at to tredeler af kræfttilfældene fundet ved mammografiscreening er overdiagnoser. Vi stiller os meget tvivlende overfor denne konklusion.

  Zahl & Mæhlen sammenligner brystkræftincidensen før starten af mammografiscreening i de fire fylker, hvor mammografiscreening blev indført først, med brystkræftincidensen i 2. og 3. invitationsrunde i de fire fylker. Hele stigningen i incidens tilskriver de herefter overdiagnosticering. Men mon ikke brystkræftincidensen i resten af Norge også er steget fra perioden 1991 – 95 til 2000 – 01?

  Sådan forholder det sig i hvert tilfælde i Danmark (1). Vi har sammenlignet brystkræftincidensen for screeningsområderne med de områder, hvor screening endnu ikke er indført (1). Vi fandt at stigningen i incidens i screeningsområderne fulgte samme mønster, som stigningen i de områder, hvor screening endnu ikke var indført. I 2. og 3. invitationsrunde, samt senere invitationsrunder, må der forventes en lidt øget incidens, da der hele tiden screenes nye kvinder, som får deres brystkræft opdaget tidligere. Dermed øges incidensen i de pågældende år.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media