A. Svilaas og medarbeidere svarer:

Arne Svilaas, Sverre E. Kjeldsen, Kjell Midtbø, Arne Westheim, Jan Otto Syvertsen Om forfatterne
Artikkel

Vårt regnestykke er basert på rimeligste medikasjon med Lipitor 10 mg som oppnås ved å forskrive 40 mg tabletter og dele dem i fire. Da blir dagsprisen kr 4,16. Deling av en Lipitor 40 mg tablett går lett ved bruk av kniv eller tablettdeler. Om tablettstykkene ikke blir like store, har liten betydning, blant annet på grunn av atorvastatins lange halveringstid (14 timer). Simvastatin er for tiden markedets rimeligste statin, mens ASCOT-LLA-studien ble gjort med atorvastatin. Man kan ikke uten videre overføre det gunstige resultatet i ASCOT-studien til tilsvarende resultat med annet statin.

Anbefalte artikler