Bjørg Viggen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjørg Viggen

Oddbjørn Brubakk, Arvid Bjørneklett, Haakon Sjursen, Bjørg Viggen
09.08.2007
De siste tiår har det vært mye oppmerksomhet omkring mikrobers utvikling av resistens mot en rekke antimikrobielle midler ( 1 ). Overvåking av bruken av slike midler er ansett som en viktig metode...
Olaf Scheel, Lars Bevanger, Bjørg Viggen
23.09.2004
Tidsskriftet nr. 10/2004 brakte et nyhetsoppslag om bruk av aminoglykosider hos immunkompetente pasienter ( 1 ) basert på en israelsk metaanalyse som konkluderer med at monoterapi med...